0

Lenovo ThinkPad X250

ThinkPad X250

Kontakt ze sklepem

GG: 49338623