0

Regulamin


Regulamin świadczenia usług sklepu internetowego www.mct-sklep.pl


§ 1. Dane rejestrowe.

Sklep Internetowy "wygodneit.pl" działający pod adresem www.mct-sklep.pl, prowadzony jest przez wygodneit.pl sp. z o.o., ul. 3 Maja 22 64-330 Opalenica, NIP: 7882021136, KRS: 0000728446.

§ 2. Informacje Ogólne.

 1. Sklep Internetowy www.mct-sklep.pl prowadzi sprzedaż produktów oraz usług za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Korzystanie ze strony oraz dokonywanie zakupów za pośrednictwem www.wygodneit.pl  wymaga akceptacji wykorzystania plików cookies przez przeglądarkę użytkownika.
 3. Serwis działa poprawnie na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej - zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce w wersji mobilnej lub pełnej.

§ 3. Składanie zamówienia.

Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.wygodneit.pl, wg następującego schematu

 1. Krok 1 – KOSZYK. W celu złożenia zamówienia należy dodać wybrane na stronie produkty do koszyka. Po dodaniu produktu do koszyka można kontynuować zakupy bądź przejsć do koszyka w celu finalizowania transakcji.  Na ekranie koszyka można zmniejszyć lub zwiększyć ilość produktów dodanych do koszyka z  wykorzystaniem przycisków "<" - dla zmniejszenia oraz ">" - dla zwiększenia ilości. Można również usunąć produkt z koszyka z wykorzystaniem przycisku "x". Pod listą wybranych produktów znajduje się informacja na temat kosztów przesyłki oraz wartości koszyka. W przypadku akceptacji zawartości koszyka należy przesunąć stronę w dół w celu uzupełnienia danych niezbędnych w procesie realizacji zamówienia.
 2. Krok 2 – DANE NIEZBĘDNE W PRCESIE REALIZACJI. W 2 kroku składania zamówienia należy wprowadzić dane niezbędne w procesie realizacji zamówienia:
  - W punkcie 1 wybieramy sposób płatności i wysyłki. Wszelkie informacje o wyborach mogących powodować zmianę ceny podawane są przy pozycjach powodujących taką zmianę.
  - W punkcie 2 wybieramy typ dokumentu, uzupełniamy dane zamawiającego oraz adres do wysyłki - jeżeli jest inny niż podany w danych zamawiającego. Informacje mogą zostać uzupełnione automatycznie, jeżeli użytkownik uprzednio założył konto w sklepie i zaloguje się. Ostatnim elementem punktu 2 jest tip wyboru umożliwiający zarejestrowanie w sklepie - może to ułatwić dokonywania zakupów w przyszłości, nie jest wymagane do złożenia zamówienia.
  - W punkcie 3 uzupełniamy dodatkowe opcje dotyczące zamówienia - w oknie tekstowym można wpisać uwagi oraz życzenia dotyczące sposobu realizacji zamówienia. Pod polem tekstowym znajdują się dwa tipy wyboru - konieczne jest potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja.
  - W PODSUMOWANIU znajdują się końcowe informacje na temat zamówienia - uwzględniające całkowite koszty realizacji zamówienia. Jeżeli wyświetlone dane są poprawne - należy kliknąć przycisk ZAMAWIAM. Zamówienie zostanie przesłane do akceptacji przez indywidualnego opiekuna handlowego, który skontaktuje się z Państwem w celu potwierdzenia zamówienia i przyjęcia go do realizacji.
 3. Krok 3 – POTWIERDZENIE I PŁATNOŚĆ. Po zatwierdzeniu zamówienia i przesłaniu go do akceptacji wyświetlone zostanie potwierdzenie zamówienia. W zależności od wybranej metody płatności zostaniecie Państwo przekierowani do płatności elektronicznych, otrzymacie mail z linkiem generującym fakturę PROFORMA do przedpłaty lub wyświetlona zostanie informacja o terminie odrroczonym, płatności przy odbiorze.
 4. Krok 4 – REALIZACJA. W momencie złożenia zamówienia do jego obsługi przydzielany jest indywidualny opiekun handlowy zamówienia. Skontaktuje się on z Państwem na podany numer telefonu, potwierdzi zamówienie. Będzie z Państwem w stałym kontakcie, niezbędnym w przebiegu procesu realizacji zamówienia. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży i przyjęciem go do realizacji. Zawarcie Umowy i realizacja zamówienia następuje po zaakceptowaniu zamówienia przez uprawnionego pracownika sklepu.

§ 4. Zakup na odległość

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, kupujący - konsument może zrezygnować z towaru zakupionego w naszym sklepie  bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Podstawą rezygnacji jest złożenie stosownego oświadczenia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór odstąpienia można pobrać pod poniższym linkiem, stanowiącym odsyłacz do szyfrowanej protokołem SSL strony UOKiK - OŚWIADCZENIE
 2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu,  Zamawiający zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, nie powodującym obniżenia wartości zakupionego produktu. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymanym wraz z nim dokumentem potwierdzającym zakup. Po otrzymaniu zwracanego produktu, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony, sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta – KONSUMENTA.

§ 5. Ceny produktów, oferty specjalne.

 1. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
 2. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień.
 3. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień na towary promocyjne następuje wg kolejności składania zamówień aż do wyczerpania się zapasów.
 4. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
 5.  Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 6. Sklep udostępnia formularz negocjacji ceny zakupu dla oferowanych produktów. Za pomocą formularza klient ma możliwość przesłać zapytanie ofertowe do sklepu. Przesłanie formularza nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia ani przyjęciem go do realizacji. Złożenie zamówienia wg nowej, zaakceptowanej przez obie strony ceny wymaga jego akceptacji przez obie strony oraz potwierdzenia przez sklep jego przyjęcia do realizacji w odrębnej wiadomości elektronicznej przesłanej przez uprawnionego pracownika sklepu.

§ 6. Formy płatności, opcje dostawy towaru.

 1. Wybór niektórych form płatności może wiązać się z dodatkową opłatą. Każdorazowo podczas składania zamówienia klient informowany jest o dostępnych metodach płatności oraz wysokości opłaty dodatkowej za wybraną przez niego metodę płatności. Kontynuowanie procesu składania zamówienia oznacza akceptację podanej ceny.
 2. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski lub za granicę za pośrednictwem firmy kurierskiej. W momencie wysyłki zamówienia klient otrzymuje numer listu przewozowego umożliwiający śledzenie procesu dostawy.
 3. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone na wypadek zgubienia, kradzieży lub zniszczenia w trakcie transportu.
 4. W momencie doręczenia przesyłki przez kuriera klient jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki na wypadek jej uszkodzenia w transporcie. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania konieczne jest spisanie odpowiedniego protokołu uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu. Nie sprawdzenie paczki przy kurierze i nie spisanie stosownego protokołu może skutkować trudnościami w dochodzeniu roszczeń z tytułu ubezpieczenia przesyłki lub nawet ich odrzuceniem z winy klienta.
 5. Niektóre opcje dostawy produktu wiążą się z opłatą dodatkową. Każdorazowo przed potwierdzeniem złożenia zamówienia klient jest informowany o możliwych opcjach transportu ora o wysokości opłaty. Potwierdzenie zamówienia wiąże się z akceptacją wysokości dopłaty za wybraną przez klienta formę dostawy.

§ 7. Warunki umowy sprzedaży.

 1. W momencie potwierdzenia przez Sprzedającego wysłanego do niego przez Kupującego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).
 2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 3.  Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

§ 8. Ochrona danych osobowych.

 1. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym „www.mct-sklep.pl”, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

§ 9. Reklamacje

 1. Jeżeli po otrzymaniu od kuriera nienaruszonej w trakcie transportu przesyłki  klient znajdzie w zakupionym towarze wady fizyczne lub konfiguracja sprzętu będzie niezgodna z oferowaną w sklepie podczas zakupu, klient powinien skontaktować się z obsługą www.wygodneit.pl telefonicznie lub mailowo, opisując stwierdzoną usterkę lub niezgodność. Po towar zostanie wysłany kurier, który odbierze produkt i dostarczy go do siedziby sklepu. Na kupującym spoczywa obowiązek odpowiedniego przygotowania paczki do transportu – tj. spakowanie towaru, wydrukowanie i przygotowanie przesłanego pocztą elektroniczną przez sklep listu przewozowego.
 2. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.
 3. W przypadku odrzucenia nieuzasadnionej reklamacji towar zostanie odesłany do kupującego na jego koszt. Sklep zastrzega sobie prawo do rezygnacji z opłaty za ponowny koszt transportu w uzasadnionych przypadkach.
 4. Jeżeli kupującym jest konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduję się tutaj: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595) lub przez platformę internetową https://ec.europa.eu/consumers/odr/
 5. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane polubownie przez mediację lub Sąd Arbitrażowy (Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej ul. Kolejowa 2 64-300 Nowy Tomyśl) lub Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela.

§ 10. Uprawnienia gwarancyjne

 1. Wszystkie oferowane w sklepie www.wygodneit.pl produkty pochodzą z oficjalnego kanału dystrybucyjnego i są objęte gwarancją producenta, na zasadach i warunkach określonych przez producenta.
 2. Zgłaszanie napraw gwarancyjnych odbywa się za pośrednictwem kanałów kontaktowych producenta.
 3. Na życzenie klienta serwis sklepu może zająć się obsługą procesu naprawy gwarancyjnej, każdorazowo warunki takiej obsługi ustalane są indywidualnie.
 4. Odrębny przypadek stanowi gwarancja udzielana przez sklep www.wygodneit.pl na naprawy dokonywane w serwisie sklepu, na produktach klienta będących po upływie gwarancji producenta.

§ 11. Postanowienia końcowe i zmiany regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.11.2014 i obowiązuje do odwołania.
 2. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają zachowania formy pisemnej i zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej sklepu oraz przesłane do akceptacji klientów drogą elektroniczną, z zachowaniem okresu pozwalającego im na bezpieczne odstąpienie od umowy.
 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, z wyłączeniem zapisów niedozwolonych w świetle prawa. Zgodnie z postanowieniami art. 3851 Kodeksu Cywilnego, klauzule niedozwolone zawarte w umowie nie wiążą stron z mocy prawa.
 4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w niniejszym regulaminie prosimy uprzejmie o zwrócenie nam uwagi na zaistniałą sytuację, po potwierdzeniu właściwej wykładni prawnej dostosujemy regulamin do aktualnych przepisów prawa.

Kontakt ze sklepem

GG: 49338623